بانک اطلاعات فرهیختگان شهرستان دشتی
حسن حسن زاده: عضو هیات علمی دانشگاه Calgary کانادا فوق دکترا مهندسی نفت دانشگاه Calgary کانادا

منصور کبگانیان: دکترا مهندسی رباتیک از دانشگاه اتاوا کانادا/عضو شواری عالی انقلاب فرهنگی(معاون پژوهشی وزارت علوم،معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیر کبیر)

عباس هلالی زاده:معاونت آموزشی دانشگاه صنعت نفت اهواز  ،مدیر گروه مهندسی حفاری و مدیرگروه مهندسی مخازن  بهره برادی دانشگاه صنعت نفت -دکترا مهندسی نفت از دانشگاه Surrey لندن

عبدالجلیل وراوی:دکترا مهندسی نفت دانشگاه آستین تگزاس(University of Texas at Austin)

مجید نصیری خورموجی: پژوهشگر دوره فوق دکترا مهندسی شبکه های بیسیم - دانشگاه KTH  سوئد

سید کمال الدین شهریاری: معاونت پارلمانی وزیر اقتصاد ودارايي ،دکترا مهندسی شهرسازی از دانشگاه تهران علوم تحقیقات

ابولقاسم شریف زاده: عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،دکترا مهندسی کشاورزی

محمد کبگانی: فوق لیسانس مهندسی شهرسازی  ،عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

رضا حیدری:دانشجوی دکترای مهندسی مخازن  دانشگاه Calgary کانادا 

علی فقیه:عضو هیات علمی دانشگاه شیراز، دکترا مهندسی زمین شناسی تکتونیک از دانشگاه شیراز

یاسر منصوری: دانشجوی دکترا نرم افزار رایانه دانشگاه ملبورن(مدیر گروه رایانه دانشگاه آزاد بوشهر

ابوالحسن رزمی نیا: دکترا مهندسی برق قدرت دانشگاه تربیت مدرس- مدیر مرکز رشدعلم و فناوری خلیج فارس/رتبه ۲ورودی دکترا دانشگاه تربیت مدرس

سید نورالدین امیری:دکترا مهندسی شهرسازی  دانشگاه تربیت مدرس- استاد دانشگاه های استان بوشهر (مدیر عامل شرکت عمران عالی شهر ،،معاون عمرانی دانشگاه خلیج فارس ،شهر دار خورموج

محمد حسن منصوری: دانشجوی دکترا مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیر کبیر

سید عبدالجواد علوی:کارشناس ارشد مهندسی نفت (کاردار سفارت ایران در ژاپن ،سخنگوی وزارت نفت در سازمان اپک ،مشاور ارشد وزارت نفت ،بازنشسته وزارت نفت و..

 محمد آلبویهدانشجوی دکترا فیزیک مخابرات دانشگاه صنعتی هلسینکی فنلاند/حافظ کل قرآن کریم/برادر دکتر هاجر 

مهدی غلامی:پژوهشگر دوره فوق دکترا   CISS  دانشگاه آلبورگ دانمارک

عباس دشتی منش: دکترا مهندسی کشتی سازی دانشگاه صنعتی امیر کبیر/برادر غلامرضا

زينب نادري زاده:  دانشجوي دکتري تخصصي مهندسي علوم خاک دانشگاه صنعتي اصفهان/خواهر غلامرضا

اکبر قاسمی: دانشجوی دکترا مهندسی منابع طبیعی دانشگاه مازندران

یاسر منصوری:  دانشجوی دکترا مهندسی نرم افزار دانشگاه ملبورن(مدیرگروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد بوشهر

عبدالله آورا:عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس - دانشجوی دکترا مهندسی مکانیک

رضا صالح احمدی: دانشجوی دکترامهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر

یاسین حیدر پور: دانشجوی دکترا مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیر کبیر

نورالله محمدی: دانشجوی دکترا مهندسی سازه دانشگاه علم و صنعت(برادر محمد

یونس شاکری: دانشجو دکترا مهندسی شهرسازی دانشگاه یزد

حسن اسماعیلی: دانشجو دکترا مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد شیراز

محمد آتیار:کارشناس ارشد مهندسی نفت از دانشگاه هريوت وات اسکاتلند- سرپرست طرح توسعه لایه های نفتی پارس جنوبی(رئیس ایمنی محیط زیست شرکت ملی نفت/جانشین ارس جنوبی/رئیس سکو،معاون سکو،معاون بهره برداری دریا و مجتمع سروش و نوروز و پایانه شناور سورنا/رئیس مجتمع سروش نوروز و پایانه شناور سورنا و...

مهرداد یزدانپناهی: کارشناس ارشد مهندسی پتروشیمی از دانشگاه صنعتی امیر کبیر

مهرداد یزدانپناه: کارشناس ارشد مهندسی معماری از دانشگاه علم و صنعت ،مدیر گروه معماری دانشگاه آزاد بوشهر

عبدالخالق روانبد: کارشناس ارشد مهندسی مکانیک(مدیر عامل شرکت کشتی سازی صدرا

علی اصغر محمودی دشتی: کارشناس ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف

محمد گلستانی صحت: کارشناس ارشد مهندسی مکانیک  دانشگاه فردوسی مشهد - نفر اول دوره کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

پرویز سرخوش: کارشناس ارشد مهندسی سد سازی

سید فرشاد خوشمنش: کارشناس ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف،معاون آموزشی دانشگاه آزاد خورموج

علی مهرآوران:کارشناس ارشد مهندسی برق الترونیک از دانشگاه امیر کبیر واحد تفرش/برادر دکتر رضا

 فریبا روانبد: کارشناس ارشد MBA دانشگاه الزهرا تهران-استاد دانشگاه

محمد صادق روانبد: کارشناس ارشد مهندسی معماری دانشگاه تهران
عبدالرضا شاعری: کارشناس ارشد مهندسی معماری از دانشگاه شهید بهشتی

عبدالرحیم تیموری:کارشناس ارشد مهندسی معماری از دانشگاه تهران/برادر محسن

سعید طلعتیانکارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار از دانشگاه شهید بهشتی - استاد دانشگاه های استان بوشهر

علی جعفریکارشناس ارشد مهندسی زمین شناسی

شاپور رضایی: کارشناس ارشد مهندسی عمران

عادل تابناککارشناس ارشد مهندسی زلزله - پژوهشکده بین المللی زلزله/استاد دانشگاه آزاد بوشهر

راضیه کبگانی: کارشناس ارشد مهندسی معماری - دانشگاه شیراز

ابوالحسن سلیمی: کارشناس ارشد مهندسی هوا و فضا دینامیک پرواز - دانشگاه تربیت مدرس

مجتبی اوستا:  کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

حمید منصوری:  کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

مجتبی رضایی:کارشناس ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه ولفگانگ استرالیا

سیده ساغر بهزادی:  کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک دانشگاه لندن
عباس زارعی:  کارشناسی ارشد عمران وجوان برگزیده در سالهای 86و87

مصطفی احمدی: کارشناسی ارشد زراعت و اصلاع نباتات دانشگاه شیراز

درویش احمدی:کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز
عبدالمحسن احمدی:کارشناسی ارشد مهندسی برق  مخابرات از دانشگاه آزاد بوشهر

عبدالمهدی عباسی:کارشناس مهندسی عمران از دانشگاه آزاد بوشهر/برادر  دکتر فاطمه و مهرداد

مرتض احمدی:دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

محمد جواد غلامی:دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

علیرضا حاجیانی:دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعت نفت اهواز

حسن زینبی:دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی نفت  دانشگاه علم و صنعت

محسن نجفی:دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی نفت - حفاری و بهره برداری دانشگاه سهند تبریز

حسین دهقان:دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر -هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شاهرود

عبدالعزیز کاشفی:کارشناس ارشد مهندسی برق -قدرت

مجتبی دریایی:کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز

اصغر سلیمی:کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ازدانشگاه بوعلی سینا همدان

حبیب دلجو :کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش نانو

یاسین درتاج: کارشناس ارشد مهندسی شیمی ازپژوهشکده شیمی و مهندسی شیمی ایرانغلامرضا رضایی: کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ازدانشگاه شهید رجایی

محمد کرد: کارشناس ارشد مهندسی شیمی گاز از دانشگاه تربیت مدرس

عسکر کاشفی: کارشناس ارشد مهندسی برق ازدانشگاه تفرش

فاطمه نجفی: کارشناس ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه زاهدان

اسماعیل شیخیانی: کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد شاهرود(برادر علی صمدیان،خلیل،محمد جواد و حمید

حسن گرامي: دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع -صنايع دانشگاه تهران

مجيد حيدري: دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسی مرتعداري دانشگاه يزد  

احمد فقيه احمداني: كارشناس ارشد تكثير و پرورش آبزيان دانشگاه آزاد اهواز

سید صادق بهرسی:  کارشناس ارشد مهندس عمران سازه دانشگاه علوم و تحقیقات بوشهر

میثم تمیزی نژاد:کارشناس ارشد مهندسی راه و ترابری ازدانشگاه علم و صنعت

ابراهیم بحرینی:دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گازدانشگاه اصفهان

صفدر حیدری نژاد:دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گاز دانشگاه صنعتی شیراز

حسین محمدی:دانشجوی کارشناسی ارشد  مهندسی مخازن هیدروکربوری خلیج فارس

حمزه بهمنی:دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دانشگاه شهید چمران اهواز

محمد مهدی ماهری:دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه شهرکرد

سالم نژاد:دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زراعت دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان

سعید کاشفی:دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی شیمی گاز دانشگاه صنعتی شریف

رضا حاجیانی: دانشجوی ارشد مهندسی طراحی تجهیزات نفتی صنعتی امیر کبیر

صادق دشتی: دانشجوی ارشد مهندسی برق دانشگاه تهران
مرضیه جمادی: دانشجوی ارشد مهندسی گیاه پزشکی شهید چمران اهواز

احسان اشکپور مطلق: دانشجوی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه شهید رجایی

فرشاد غلامی: دانشجوی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه زاهدان

سید علی میرمحمد حسینی: دانشجوی مهندسی نفت دانشگاه آزاد تهران جنوب/پسرسیدمصطفیپ

فرشاد کللی خورموجی: دانشجوی مهندسی نفت دانشگاه آزاد تهران جنوب/برادر شهریار

محمد مرادی: دانشجو ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر(برادر دکتر نورالله

شهریار کللی خورموجی: دانشجوی ارشد مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیر تهران/برادرفرشاد

حسن احمدی: دانشجوی ارشد مهندسی کشاورزی-آبیاری وزهکشی دانشگاه شهیدچمران اهواز

 


+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم مهر 1387ساعت 7:0  توسط محمد شاکری مطلق | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
دشتی را شايد اين باشد.....
دشتی شهرستانی در جنوب ايران در استان زرخيز بوشهر با مرکزیت خورموج.عالم خیز لقب و نگین فرهنگ وادب نام.
جمعیت:بیشمار وسعت:هر جا دلی به عشق دشتی بتپد بی شک دشتی آنجاست...
سنت لوییس آمریکا.مونترال کانادا.لندن انگلستان.استکهلم سوید.............
قدمت:باستان
مرکزش خورموج شهری در ميان استان بوشهر نام و محروم لقب.......مردمی دارد خونگرم.باهوش.سخت کوش.بافرهنگ.....
طول جغرافيايی:۲۹ ۵۱ عرض جغرافيايی:۳۹ ۲۸ ارتفاع از سطح دريا:۶۰م

/////و اما...
+ +بی شک اینان همه فرزندان ساعی دشتی نیستند.می دانم پس
++ آمادگی خود را برای معرفی همه نخبگان دیار دشتی اعلام و دست همه بزرگواران را می فشارم/گر اشکالی در مشخصات دیده شد بر دیده منت تغییر داده می شود
+ +بخش ویژه پزشکان اعم از پزشکان عمومی ،داروسازان ،دندانپزشکان و دامپزشکان/علوم حوزوی/ورزش نیز در حال جمع آوری است که درصورتی که به آمار نرمال یا به نوعی قریب به نرمال رسید در وبلاگ قرار داده خواهد شد.اما هیمن بس که باید گفت تعداد قابل توجه ای هستند
++اما آرزوی نگارنده وبلاگ _ که بهانه جمع آوری شد _ این است که روزی در قالب همایش یا نشست یا کنگره توانیم همه یا حداکثر افراد ذیل را در مکانی در موطنشان دشتی گردهم آوریم.تا گامی باشد در جهت توسعه شهرستان و افزایش خودباوری دشتی ها/امری که بیش از یک سال است پیگیر آنیم ولی دریغ ...

نوشته های پیشین
آبان 1387
مهر 1387
آرشیو موضوعی
علما
مرحومان
علوم پایه
علوم حوزوی
علوم انسانی
علوم پزشکی
صاحب منصبان
فنی و مهندسی
فرهنگی و هنری
پیوندها
دانشگاه يزد
دانشگاه اراک
دانشگاه تبریز
دانشگاه تهران
دانشگاه گيلان
دانشگاه زنجان
دانشگاه الزهرا
دانشگاه شیراز
دانشگاه سمنان
دانشگاه پیام نور
دانشگاه اصفهان
دانشگاه مازنداران
دانشگاه امام صادق
دانشگاه خلیج فارس
دانشگاه صنعت نفت
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه علم و صنعت
دانشگاه صنعتی شريف
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه شهيد چمران اهواز
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه بوعلی سینا همدان
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه علوم پزشکی ش بهشتی
دانشگاه خواجه نصیر الدين طوسی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM