بانک اطلاعات فرهیختگان شهرستان دشتی
فایز دشتی: از بزرگترین دوبیتی سرایان ایران/1209-1298ه.ش گزدراز(مدفون در کربلا)
علی دشتی:نویسنده و سیاستمدار/مدیر روزنامه شفق سرخ/نماینده مردم بوشهر در دوره های و تهران در دوره های مجلس شورای ملی/سفیر کبیر ایران در مصر/ وزیر مشاور/مسلط به چهار زبان عربی انگلیسی ففرانسوی و فارسی/مولف و مترجم کتب:اعتماد به نفس ،ایام محبس،تطور ملل فسیری در دیوان شمس ،نقشی بر حافظ و.../1۲۷۳-۲۶/۱۰/۱۳۶۰ ه.ش(مدفون در قبرستان ظهیرالدوله تهران)
محمد خان دشتی:شاعر /ضابط وقت دشتی در زمان قاجاریه/ ایام حکومت وی دشتی در اوج ادب و فرهنگ قرار داشته/مولف کتب : دیوان اشعار،نمکدان ،کلام الملوک ،طریق االسلوک ،خسرو شیرین /1246-1298ه.ق
میرزا محمد جعفر خان حسینی خورموجی (حقایق نگار خورموجی) :از مورخین بنام دوران قاجاریه/اوج شهرت وی به خاطر افشای مرگ امیر کبیر است/امارت دیوانخانه عدلیه شیراز/مولف کتب:نزهه الاخبار(دوجلد آثار جعفری و آیینه مظفری)،حقایق المصیبه ،حقایق الاخبار ناصری/پدر میرزا ابولحسن خان میرزا علی خان حقایق نگار ،میرزا محمود خان فمیرزا محمد خان/1225-1301ه.ق
حاج سید علینقی حسینی دشتی :عالم /شاعر/دانش آموخته حوزه علمیه نجف/موسس حوزه علمیه میانخره( از قدیمی ترین حوزه های علمیه استان بوشهر)/استاد آیات عظام میرزاحمد نجفی دشتی ،سید مصطفی حسینی دشتی و.../مولف کتب:منظومه در قواعد علم نحو، رساله قواعد ،سفرنامه خوزستان ،شجرنامه سادات بردخون و.../وفات:1318ه.ش میانخره
میرزا علی شریف دشتی :شاعر/رئیس معارف بنادر جنوب/ مدیر و معلم مدرسه سعادت بوشهر(از قدیمی ترین مدارس کشور)/پدر محسن شریف(نویسنده بنام استان)
باکی دشتی(حاج عابدین) :شاعر/از دوبیتی سرایان نامی/متولد: لاور ساحلی – وفات: کویت
سید محمد صادق نبوی:شاعر /مدیر فرهنگ اهرم ،مدیر دبستان انوشیروان اهرم ،دبستان عنصری کنگان ،دبیرستان دانش گناوه / دارنده مدال درجه اول علمی /پدر مرحوم استاد حاج سید محمد حسن نبوی/1273-1369ه.ش روستای چاوشی
شیخ علی مجتهد دشتی :عالم/شاعر/ دارای درجه اجتهاد از حوزه علمیه نجف /

شیخ محمد محمودی دشتی:عالم / دارای درجه اجتهاد از حوزه علمیه نجف/برادر آیت الله حاج شیخ عباس- پدر دکتر جعفر دکترباقر مهندس علی اصغر حاج شیخ علی اکبر حاج شیخ جواد حاج شیخ مرتضی حاج شیخ حسن و محمود  /1292-8/8/1382ه.ش قم
احمد خان دشتی :شاعر/ از دوبیتی سرایان نامی/فرزند محمد خان دشتی
مرشد دشتی :شاعر/تاریخ سرا/خطاط/متولد 1313ه.ق در کردوان
علی اسماعیل فخرایی(علی سمیل) :از مبارزین جنوب /شجاعت ایشان زبانزد است
سید عبد الله علوی(رجایی): شاعر/خطاط /از روحانیون محبوب منطقه/برادر  سید محمد صادق نبوی/پدر سید احمد علوی /متولد 1320ه.ق روستای چاوشی
 ابراهیم مزارعی(صدیق) :شاعر/روزنامه نگار(مقالاتی در نامه عصر آزادی شیراز و مجله ایرانشهر)معلم مدرسه سعادت بوشهر(از قدیمی ترین مدارس کشور)/مدیر ومعلم مدرسه فردوسی بوشهر/1313-1342ه.ق/
 سید محمد طاهر شهریاری(شفیق) :شاعر / مدیر و معلم دبیرستان سعادت بوشهر(از قدیمی ترین مدارس کشور) / دارنده مدال درجه اول علمی / پدر سردار شهید سید میربهزاد شهریاری/1267-5/12/1352ه.ش روستای بحیری
ملا حسن کبگانی(آخوند کبگانی) :شاعر / دانش آموخته حوزه علمیه نجف/از علما بنام دوران قاجاریه/معاصر با فایز دشتی ،افراسیاب تورانیف محمد خان دشتی ،فاضل جمی ،معتقد اهرمی و.../صاحب دیوان اشعار/1240- 1309ه.ق جم(مدفون در وادی السلام نجف)
 ملا حسن گنخکی :عالم / دارای درجه اجتهاد از حوزه علمیه نجف / مرجع بزرگ دشتی /پدر و اولین استاد آیات الله میرزاحمد نجفی دشتی/1237-1336ه.ق
ملا حسن روحانی :عالم
شیخ عبدالنبی بحرانی :عالم
علی یتیمو:شاعر/از دوبیتی سرایان نامی / معاصر با فایز دشتی ،افراسیاب تورانی ،محمد خان دشتی ،فاضل جمی ،معتقد اهرمی و...
 ملا فتح الله حاجیانی: عالم / دارای درجه اجتهاد از حوزه علمیه نجف /از روحانیون محبوب و معتمد منطقه دشتی /وفات:1357ه.ق کاکی(مدفون در وادی السلام نجف
 شیخ علی بحرینی: عالم / دارای درجه اجتهاد از حوزه علمیه نجف /مولف کتاب تهذیب نفس در سه جلد
سید مصطفی بهزادی:شاعر/ موسس اولین مدرسه غیر دولتی در استان بوشهر
 میرزا علی خان حقایق نگار:شاعر/از غزل سرایان نامی/فرزند جعفر خان حقایق نگار
 سید علی نظامی:شاعر
سید غلامحسین مجتهد دشتی:عالم/دارای درجه اجتهاد از مدرسه علمیه منصوریه شیراز/وفات:1309نجف اشرف
ملا ابراهیم دهقان خورموجی:عالم/استاد آیت الله حاج شیخ عباس حاجیانی
علی دشتی فقیه حسنان: شاعر /از دوبیتی سرایان نامی / معاصر با فایز دشتی ،ملاحسن کبگانی ، محمد خان دشتی ،فاضل جمی ،معتقد اهرمی و...
افراسیاب تورانی :شاعر /از دوبیتی سرایان نامی / معاصر با فایز دشتی ،ملاحسن کبگانی ، محمد خان دشتی ،فاضل جمی ،معتقد اهرمی و...
حاج میرزا محمود حامدی دشتی:شاعر/اولین رئیس اداره فرهنگ دشتی(نماینده فرهنگ)/دارای مدال درجه دو علمی/صاحب دیوان اشعار/پدر مرحوم عبدالرسول حامدی/1301-1381ه.ق
حاج شیخ محمد جواد غروی دشتی : عالم / دارای درجه اجتهاد از حوزه علمیه نجف /مدرس حوزه علمیه نجف
میرزا باقر گزدرازی :از مبارزین دشتی در برابر قوای انگلیس
حاج شیخ محمد انجم افروز کردوانی دشتی: عالم / دارای درجه اجتهاد از حوزه علمیه نجف /مدرس حوزه علمیه نجف
حاج شیخ مهدی حاجیانی : عالم / دارای درجه اجتهاد از حوزه علمیه نجف /مدرس حوزه علمیه نجف
حاج شیخ محمد بحرینی کردوانی : عالم / دارای درجه اجتهاد از حوزه علمیه نجف /مدرس حوزه علمیه نجف
حاج میرزا محمد دشتی:عالم /دارای درجه اجتهاد از حوزه علمیه نجف/برادر علی دشتی
حاج شیخ عبدالجبار عاشوری: عالم/شاعر/طنز پرداز/متولد1304ه.ش روستای حیدری
 میرزا علی معلم :عالم /خطاط /شاعر
سید محمد باقر دشتی میانخره ای: عالم
ملا محمد علی مزارعی:عالم
 سید عباس رکنی چارکی: عالم
سید غلامحسین ابطحی چارکی: عالم
سید محمد علی ریاضی :شاعر/ مدیر و معلم مدرسه سعادت بوشهر(از قدیمی ترین مدارس کشور)حاج
شیخ احمد بحرانی : عالم
شیخ محمد بحرانی: عالم
شیخ علی بحرانی: عالم
 شیخ عبدالله بحرانی: عالم
شیخ عبدالرضا بحرانی:عالم
حاج درویش شاکری :شاعر/از مبارزین دوران انقلاب/پدر دکتر غلامعلی شاکری مطلق/1303-1359ه.ش
جهانبخشکردی زاده(بخشو):نوحه خوان /از صداهای ماندگار/برترین نوحه خوان ادوار مختلف
عبدالرضا کردوانی(محزون): شاعر /از دوبیتی سرایان نامی / معاصر با فایز دشتی ،ملاحسن کبگانی ، محمد خان دشتی ،فاضل جمی ،معتقد اهرمی و...
 شیخ علی عاشوری:عالم/شاعر/دارای درجه اجتهاد از حوزه علمیه نجف / اولین شاعر محلی سرای دشتی/پدر شیخ عبدالجبار /1246-1326ه.ش
عبدالرسول حامدی:شاعر/ریاست آموزش وپرورش گناوه /کارشناس ادبیات فارسی از دانشگاه اصفهان/صاحب مجموعه شعر:خار در گلدان/پدر مرحوم شایان حامدی/1313-1364ه.ش
احمد فقیه:شاعر
حاج سید محمد امین فاطمی:از سادات مستجاب الدعوه و با کرامات دشتی
سید موسی ابطحی:عالم/ دارای درجه اجتهاد از حوزه علمیه نجف / از مبارزین دوران انقلاب /موسس مدرس علمیه جدید خورموج/از روحانیون محبوب منطقه /پدر دکتر سید عبدالهادی و سید عبدالمهدی(عضو و رئیس سه دوره شورای شهر خورموج)/1312  -
استادغلامرضا دادبه(جهانسوز):استاد آواز /استاد:استاد محمد رضا شجریان ،علیرضا افتخاری و...
محمد حسین قائدی دشتی(آمحسین):نوحه خوان / از صداهای ماندگار /برترین شروه خوان ادوار ماضی
سید علی اکبر بهزادی:شاعر/ریاست فرهنگ خورموج ،کنگان ،اهرم/دبیر دبیرستان سعادت و شاهدخت بوشهر ،دبیرستانهای خورموج و برازجان/کارشناس ادبیات عرب از دانشگاه اصفهان/پدر دکتر سید ابراهیم ،دکتر سیده صفا و استاد سید اسماعیل /1300-1380ه.ش خورموج
استاد حاج سید محمد حسن نبوی:عالم/دارای درجه اجتهاد از حوزه علمیه قم/ از مبارزین دوران انقلاب /دانشجوی دکترا رشته منقول دانشگاه تهران(نیمه تمام) /ریاست مرکز ایرانشناسی شعبه بوشهر/اولین مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر (بعد از انقلاب)نماینده مردم بوشهر گناوه دیلم در دوره اول ،دوم و سوم مجلس شورای اسلامی/ نماینده مردم استان بوشهر در دوره اول مجلس خبرگان رهبری و../1303-16/8/1381ه.ش بوشهر(مدفون در روستای چاوشی)/پدر دکتر سید محمد صادق نبوی
آیت الله شیخ حسن امامی حجتی(شیخ حسن کردوانی) :عالم / دارای درجه اجتهاد از حوزه علمیه نجف /پدر شیوخ ارجمند حاج شیخ محمد ،حاج شیخ علی و حاج شیخ عبدالنبی /وفات:1386ه.ش قم
شایان حامدی:شاعر/کارشناس ارشد باستانشناسی/مسلط به زبان فرانسه/صاحب مجموعه شعر(دری به دریغا..)/1344-3/11/1375ه.ش تهران(مدفون درخورموج)
مهندس سید غلامحسین حسینی:دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشتی سازی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
مهندس حسین رزمی:کارشناس ارشد مهندسی زمین شناسی نفت از دانشگاه تهران
اسدالله اسدی:کارشناس ارشد مدیریت دولتی
دکتراحمد ظریف فرد:دکترا حسابداری از دانشگاه تربیت مدرس/عضو هیات علمی دانشگاه شیراز/برادر دکتر محمد و دکتر ابراهیم

علی مرادی:‌ شاعر ،صاحب اثر جاودان منظومه"کلاخا یاد موهدو" /پدر شحر محلی استان بوشهر(شهردار خورموج/ریاست سازمان زنان خورموج/ریاست لژیون خدمتکاران بشر در خورموج

آیت الله حاج میرزا احمد نجفی دشتی: مجتهد جامع الشرایط مدرس حوزه علمیه قم مدیر مدرسه علمیه حضرت ولیعصر(عج) صاحب کتاب 7 جلدی روضه البهیه

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم مهر ۱۳۸۷ساعت 8:11  توسط محمد شاکری مطلق | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
دشتی را شايد اين باشد.....
دشتی شهرستانی در جنوب ايران در استان زرخيز بوشهر با مرکزیت خورموج.عالم خیز لقب و نگین فرهنگ وادب نام.
جمعیت:بیشمار وسعت:هر جا دلی به عشق دشتی بتپد بی شک دشتی آنجاست...
سنت لوییس آمریکا.مونترال کانادا.لندن انگلستان.استکهلم سوید.............
قدمت:باستان
مرکزش خورموج شهری در ميان استان بوشهر نام و محروم لقب.......مردمی دارد خونگرم.باهوش.سخت کوش.بافرهنگ.....
طول جغرافيايی:۲۹ ۵۱ عرض جغرافيايی:۳۹ ۲۸ ارتفاع از سطح دريا:۶۰م

/////و اما...
+ +بی شک اینان همه فرزندان ساعی دشتی نیستند.می دانم پس
++ آمادگی خود را برای معرفی همه نخبگان دیار دشتی اعلام و دست همه بزرگواران را می فشارم/گر اشکالی در مشخصات دیده شد بر دیده منت تغییر داده می شود
+ +بخش ویژه پزشکان اعم از پزشکان عمومی ،داروسازان ،دندانپزشکان و دامپزشکان/علوم حوزوی/ورزش نیز در حال جمع آوری است که درصورتی که به آمار نرمال یا به نوعی قریب به نرمال رسید در وبلاگ قرار داده خواهد شد.اما هیمن بس که باید گفت تعداد قابل توجه ای هستند
++اما آرزوی نگارنده وبلاگ _ که بهانه جمع آوری شد _ این است که روزی در قالب همایش یا نشست یا کنگره توانیم همه یا حداکثر افراد ذیل را در مکانی در موطنشان دشتی گردهم آوریم.تا گامی باشد در جهت توسعه شهرستان و افزایش خودباوری دشتی ها/امری که بیش از یک سال است پیگیر آنیم ولی دریغ ...

نوشته های پیشین
آبان ۱۳۸۷
مهر ۱۳۸۷
آرشیو موضوعی
علما
مرحومان
علوم پایه
علوم حوزوی
علوم انسانی
علوم پزشکی
صاحب منصبان
فنی و مهندسی
فرهنگی و هنری
پیوندها
دانشگاه يزد
دانشگاه اراک
دانشگاه تبریز
دانشگاه تهران
دانشگاه گيلان
دانشگاه زنجان
دانشگاه الزهرا
دانشگاه شیراز
دانشگاه سمنان
دانشگاه پیام نور
دانشگاه اصفهان
دانشگاه مازنداران
دانشگاه امام صادق
دانشگاه خلیج فارس
دانشگاه صنعت نفت
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه علم و صنعت
دانشگاه صنعتی شريف
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه شهيد چمران اهواز
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه بوعلی سینا همدان
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشگاه علوم پزشکی ش بهشتی
دانشگاه خواجه نصیر الدين طوسی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM